Het 2de bestuur van Studievereniging Source Eindhoven

Besturen

Studievereniging Source is in 2013 opgericht door een kleine groep studenten uit Eindhoven en Tilburg. In vijf jaar is de vereniging sterk gegroeid. Dit heeft zich geuit naar een splitsing van de twee locaties tijdens het eerste lustrum jaar. Sinds augustus 2018 zijn Studievereniging Source Eindhoven en Studievereniging Source Tilburg gesplitst in twee zusterverenigingen.

Anne Hunnekens

Voorzitter

Hajk Markarov

Vice-voorzitter

Fieke Esveld

Secretaris

Femmie Derks

Penningmeester

Dominika Vanhouwe

Commissaris Interne Zaken

Dennis Spier

Commissaris Externe Betrekkingen

Ons bestuur

Het bestuur van Studievereniging Source Eindhoven bestaat momenteel uit zes bestuursleden: Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris. Penningmeester, Commissaris interne zaken en Commissaris externe betrekkingen. 

Het 1ste bestuur van S.V. Source EHV

Voorzitter: Anne Hunnekens

Secretaris: Mark van Grinsven

Penningmeester: Bo de Haan

Fotograaf: Ruben van Breugel, FPS Productions

Het 5de bestuur van
S.V. Source

Voorzitter: Albert Pleijsier 

Secretaris Eindhoven: Mark van Grinsven

Secretaris Tilburg: Aviya de Bruin


Het 4de bestuur van
S.V. Source

Voorzitter: Simone Hermans

Secretaris: Rick Vermeulen (EHV) & Jooske Jacobs (TIL)

Penningmeester: Jente Roorda

Bestuursjaar binnen Source Eindhoven?

Het bestuursjaar binnen Studievereniging Source Eindhoven start op september en eindigt in augustus. Het bestuur wisselt ieder jaar in september. 

Interesse in een bestuursjaar? Neem contact op met: sourceeindhoven@fontys.nl

“Gezond verstand in een ongewone mate is wat de wereld wijsheid noemt. ”

Samuel Taylor Coleridge
Engels dichter en criticus 1772-1834